ELTE 2008-2009 képzések****** ELTE 2007 Fejlesztéspolitika-REG I.***** ELTE 2008 képzések***** ELTE 2007 Fejlesztéspolitika-REG III.***** ELTE 2007 Fejlesztéspolitika-HUMÁN I.***** TÉRÉSGFEJLESZTÉS***** ELTE 2006 Képzések****** ELTE 2009-2010 Képzések
 

2006-os képzések

Információk REGIONÁIS FEJLESZTÉST  tanulmányozó hallgatók részére
(az érintett hallgatók  III. évf. ELTE TáTK Nemzetközi szak és Változásmenedzsment szakirány)
  
2006 szeptember 26.

1-3.  előadás prezentáció: "Szembenézni a kihívással "a lisszaboni folymat "új kezdete"
          letölthető: Liszabon

Szeminárium:   A szeminárium  során, minden  választott  téma feldolgozásához a mellékelt szempontokat ajánljuk.

          letölthető:  szempontok...

4-6. előadás:  gazdasági-társadalmi folyamatok és  területi egyenlőtlenségek

Az előadások  és a mellékelt irodalmak együtt  több vizsgatétel kidolgozásához ad alapot . Ezek a következők:

·             gazdasági - ágazati -beruházási folyamatok

·             foglalkoztatási folymamatok

·             területi jellemzők és egyenlőtlenségek

·             fejlődési-fejlesztési lehetőségek, irányok

A fenti folymatokhoz kapcsolódóan: az érintett jelenségek- egyenlőtlenségek mérőeszközei


             
4. előadás letölthető :
      Első előadás (ppt)
   
 5. előadás  
második előadás ppt
 
6. előadás    

harmadik előadás 1.rész ppt,
          harmadik előadás 2.rész ppt,
          harmadik előadás 3.rész ppt,
          harmadik előadás 4.rész ppt,
          harmadik előadás 5.rész ppt,

Gazdasági helyzet és előrejelzés  tanulmány a 4-6.előadásokhoz

7. előadás: Bevezetés a kistéségek leirásához:
   
minden kistérségről található adat, leírás itt: http://www.vati.hu/static/kisterinfo/

az előadáson bemutatott PPT-k: letölthető

Komplex mutatók, Csatári Bálint

Kistérségek fejlettségi különbségei, Faluvégi Albert

Komplex mutatók 94-97

Az előadáshoz tartozó irodalom
Csatári Bálint: A kedvezményezett kistérségek besorolásának felülvizsgálata (összefoglaló zárójelentés)


Fejlesztéspolitikák: Regionális fejlesztés


A félév témakiosztása az alábbi dokumentumban található

Témakiosztás
A szemináriumi felkészüléshez a következő webhelyekről lehet beszerezni a szükséges információkat:

A lisszaboni stratégia új kezdete

http://ec.europa.eu/growthandjobs/pdf/comm_spring_hu.pdf

 

A Bizottság Közleménye: Kohéziós politika a növekedés és a foglalkoztatás
támogatására:Közösségi stratégiai iránymutatások a 2007–2013 közötti időszakra

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/hu/com/2005/com2005_0299hu01.pdf

 

A Bizottság Közleménye A növekedési és foglalkoztatási stratégia és az európai  kohéziós politika reformja
Negyedik helyzetjelentés a kohézióról

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/hu/com/2006/com2006_0281hu01.pdf

 

A Tanács Határozata (2006. október 6.) a kohézióra vonatkozó közösségi stratégiai
iránymutatásokról (2006/702/EK)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/hu/oj/2006/l_291/
    l_29120061021hu00110032.pdf

 

Integrált iránymutatások a növekedésről és a foglalkoztatásról

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/hu/com/2005/com2005_0141hu01.pdf

 
A Közösség lisszaboni programjának végrehajtása modern kkv-politika a növekedésért
és a foglalkoztatásért

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/hu/com/2005/com2005_0551hu01.pdf

 
Az Európai Parlament és a Tanács határozata a versenyképességi és innovációs
keretprogram (2007–2013) létrehozásáról

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/hu/com/2005/com2005_0121hu01.pdf

 

A Tanács 1083/2006/Ek rendelete (2006. július 11.)
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós
Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK
rendelet hatályon kívül helyezéséről

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2007/
    general/ce_1083(2006)_hu.pdf

 

A Bizottság Közleménye Harmadik helyzetjelentés a kohézióról: A növekedés, a
munkahelyteremtés és a kohézió új partnersége felé

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/hu/com/2005/com2005_0192hu01.pdf


2007 február


Munkakörök és munkaerőpiaci pozíciók

A következő ágazati leírások segítik az egyes ágazati technológiák jobb megismerését,
ezáltal az interjúk sikeres elkészítéséhez fontos információkat tartalmaznak.

Élelmiszeripar
Építőipar
Fa-, bútoripar
Gazdasági szolgáltatás, K+F
Gép-, járműgyártás
Kereskedelem
Fémfeldolgozás
Közigazgatás
Mezőgazdaság
Pénzügyi, biztosítási tevékenység
Ruházat, bőripar
Vegy-, gyógyszer-, építőanyagipar